AVG Freelancerovereenkomst

TOESTEMMING OVERDRACHT PERSOONSGEGEVENS

  1. De Licentienemer kan bij de ondertekening van deze overeenkomst (of –indien gewenst – op een later tijdstip) aangeven of zij aan de Licentiegever toestemming verleent, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), voor de overdracht van de hierna omschreven persoonsgegevens aan de hierna omschreven derden.
  2. De in lid 1 bedoelde persoonsgegevens betreffen, achternaam, voornaam, initialen, adres, telefoonnummer, mailadres van het bedrijf, zoals vermeld bij het onderdeel “notities” behorende bij deze overeenkomst.
  3. De in lid 1 van dit artikel bedoelde derden betreffen: sportscholen casu quo fitnesscentra (dan wel hun bestuurders/vertegenwoordigers) die een licentieovereenkomst hebben gesloten met Les Mills dan wel in onderhandeling zijn om een licentieovereenkomst te sluiten met Les Mills en die bij de Licentiegever hebben aangegeven dat zij een door Les Mills gecertificeerde instructeur zoeken die lessen uit het Les Mills programma kan geven.
  4. Indien de sub 2 bedoelde gegevens wijzigen en de Licentienemer toestemming heeft gegeven voor de overdracht van de persoonsgegevens zoals in dit artikel bedoeld, zal de Licentienemer de Licentiegever hiervan schriftelijk of per mail op de hoogte stellen. De Licentiegever zal de Licentienemer binnen 14 dagen na ontvangst van deze gegevens schriftelijk dan wel per mail op de hoogte stellen dat zij deze wijziging heeft ontvangen en deze wijziging in haar administratie heeft verwerkt.
  5. De Licentienemer is te allen tijde gerechtigd om een gegeven toestemming tot overdracht van persoonsgegevens in te trekken. Deze intrekking heeft tot gevolg dat deze grondslag tot gegevensverwerking, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is vervallen en is het de Licentiegever dientengevolge niet meer toegestaan deze persoonsgegevens aan derden over te dragen.
  6. De Licentienemer zal de Licentiegever schriftelijk of per mail op de hoogte stellen indien zij de gegeven toestemming tot overdracht van persoonsgegevens wenst in te trekken. De Licentiegever zal de Licentienemer binnen 14 dagen na ontvangst van deze intrekking schriftelijk dan wel per mail bevestigen dat zij deze intrekking heeft ontvangen, dit in haar administratie heeft verwerkt en dat zij deze persoonsgegevens niet meer aan derden zal overdragen.

Bedankt!

We hebben je gegevens in goed orde ontvangen.

Team Les Mills

Toestemming *

Error

  • {{validation.errorMessage}}