Laden...

0 Locatie(s) gevonden bij jou in de buurt

  Vind een les bij jou in de buurt

  Niets in de buurt? Probeer nu gratis* thuis met LES MILLS+. *Je kunt elk moment opzeggen tijdens de gratis proefperiode

  Alle Lessen
  Keer terug naar de kaart

  Geen resultaten

  We hebben geen resultaten gevonden voor deze zoekopdracht. Tip: probeer de naam van de dichtsbijzijnde plaats.

  Industry Insights

  COVID: Hoe gaat het met de fitnessclubs?

  Hoe zijn de clubs wereldwijd beïnvloed door COVID-19? En welke stappen nemen ze om terug te vechten? Een nieuw rapport met 84 pagina’s van ClubIntel heeft de antwoorden - we hebben ons in de details verdiept om je zeven belangrijke inzichten te geven.

  Het slechtste jaar dat fitnessclubs ooit hebben meegemaakt loopt bijna ten einde. Dit rapport laat zien hoe clubs zijn beïnvloed door de gedwongen sluiting in verband met COVID-19 en onderzoekt welke maatregelen er door de clubs worden genomen om de clubs weer op te bouwen.

  Op basis van de reacties van clubs die 7.300 gezondheids- en fitnessfaciliteiten over de hele wereld vertegenwoordigen, werpt het rapport een nieuw licht op de schade die door COVID-19 tot september 2020 aan clubs over de hele wereld is toegebracht en biedt het bemoedigende inzichten in de omvang van hun herstel. Hier zijn zeven belangrijke highlights van het rapport:

  1. Clubs zijn een comeback aan het maken

  Terwijl 70 procent van de clubs wereldwijd gedwongen werd te sluiten tijdens de eerste golf van de pandemie, is de meerderheid sindsdien weer open en verwelkomen ze geleidelijk aan hun leden terug. Het ClubIntel-rapport stelt vast dat 87,5 procent van de clubs in september weer open was, waarbij clubs gemiddeld tot nu toe 69 procent van zijn leden zagen terugkeren, terwijl slechts 10 procent van de clubs (die voornamelijk in Japan en Europa gevestigd zijn) 100 procent van de leden weer terug zag.

  Het rapport voorspelt dat de meeste clubs kunnen verwachten dat het aantal leden tegen het einde van 2020 tussen 50 en 80 procent van de niveaus van voor de sluiting zal liggen, waarbij minder dan één op de vijf clubs waarschijnlijk weer op volle capaciteit zal zijn. Recent onderzoek van ClubIntel, waarbij gekeken werd naar de leden van de Amerikaanse clubs, leidde tot de conclusie dat het ledenbezoek vóór de sluiting een krachtige voorspeller is van de kans dat leden terugkomen. 52 procent van de leden die hun club gemiddeld 12 keer of meer per maand bezochten, gaven aan dat ze zeer waarschijnlijk zullen terugkeren, vergeleken met slechts 37 procent van de leden die hun club 8 tot 12 keer per maand gebruiken en 22 procent die de club één keer per maand of minder bezoeken.

  "Niet iedereen komt meteen terug, dus het is belangrijk om proactief te zijn in de communicatiekanalen van je club, door te benadrukken dat mensen weer naar de club komen en door de boodschap te benadrukken dat het goed voelt om weer aan het trainen te zijn", adviseert IHRSA Acting Chair en Styles Studios Fitness MD Carrie Kepple.

  "Het is ook de moeite waard om het percentage van je leden dat minder dan een jaar lid is, te bestuderen, omdat je misschien harder moet werken om weer in contact te komen met de nieuwere leden die nog niet zo'n sterke band met je club hebben opgebouwd. Denk goed na over de redenen die je geeft om terug te komen naar je club. Dit zijn gesprekken die het beste via de telefoon (of zelfs face-to-face) gevoerd kunnen worden als je team de capaciteit heeft. En natuurlijk, zorg ervoor dat je ook met de leden die al langer lid zijn een band blijft onderhouden.”

  1. Maar er blijven belangrijke uitdagingen

  Het onderzoek werd uitgevoerd voor de tweede golf van COVID-19. Ongeveer 13 procent van de fitnessfaciliteiten bleef begin september - bijna zes maanden na het begin van de lockdown - gesloten, terwijl nog eens 14 procent van de clubs pas in de maand ervoor was heropend. Aangezien de cashflow na zulke lange sluitingen ernstig onder druk komt te staan, voorspelt het rapport dat meer dan 80 procent van de nog te openen clubs permanent zal sluiten.

  Ondertussen zag de gemiddelde club 21 procent van zijn leden opzeggen tijdens de sluiting, hoewel een kwart van de clubs annuleringsniveaus tussen 26 en 50 procent meldde. Een dergelijk verloop, dat nog wordt verergerd door het feit dat veel clubs hun lidmaatschapsfees tijdens de lockdown moesten bevriezen, eist een voorspelbare tol van de inkomsten, waarbij de meeste clubs naar verwachting in 2020 in het rood zullen eindigen.

  De gemiddelde club verwacht dat de inkomsten voor het kalenderjaar 2020 slechts 63 procent van de inkomsten van 2019 zullen zijn, terwijl een kwart van de clubs zegt dat de inkomsten van dit jaar tussen de 26 en 50 procent van vorig jaar liggen. Het domino-effect van minder leden en lagere inkomsten heeft onvermijdelijk gevolgen gehad voor de werkgelegenheid in de sector, waarbij clubs doorgaans met 25 procent minder personeel werken dan vóór COVID. De verwachting is dat dit in het nieuwe jaar door zal gaan, omdat de clubs de kosten zullen verlagen om de verwachte inkomstentekorten te beperken.

  1. Segmentatie is een belangrijke factor in het herstel van de club

  In een tijd waarin de steun van de overheid voor de clubs en de instructeurs in veel markten fel wordt bediscussieerd, biedt het rapport belangrijke inzichten in welke clubs dat het meest nodig zouden kunnen hebben.

  De zogenaamde 'high end clubs' deden het het beste in de vier bedrijfssegmenten die voor het rapport werden gebruikt (for-profitclubs, non-profitclubs, high end clubs en fitnessstudio's), zowel wat betreft het aantal leden dat het lidmaatschap heeft opgezegd als het aantal leden dat terugkeert na de lockdown. 31 procent van de high end clubs meldde nul opzeggingen van leden tijdens de lockdown, vergeleken met slechts 10 procent van de clubs in de non-profit en fitnessstudio's segmenten. 30 procent van de high end clubs meldde dat 100 procent van de leden na de sluiting was teruggekeerd. Dit gold ook voor 12 procent van de non-profit clubs, profit clubs en fitness-studio’s.

  Het rapport gaat niet dieper in op de redenen voor dergelijke verschillen, hoewel het redelijk is om aan te nemen dat lidmaatschapsmodellen en demografie belangrijke factoren zijn. High end clubs hanteren vaak hoge lidmaatschapsfees, wat betekent dat hun uitvalpercentages consistent zeer laag zijn, omdat de leden vaak zwaar geïnvesteerd hebben om lid te worden van de club. En deze leden zijn doorgaans welvarend, waardoor ze beter in staat zijn om de economische storm van COVID te doorstaan zonder dat ze hun lidmaatschap van een sportschool en andere uitgaven hoeven te annuleren in vergelijking met lagere sociaaleconomische groepen, die onevenredig zwaar getroffen zijn door de economische gevolgen van COVID.

  Het ClubIntel-rapport vindt significante verschillen tussen de clubsegmenten voor de financiële resultaten tijdens de sluiting, tijdens de heropening en de verwachte inkomsten aan het einde van 2020. Fitness-studio's deden het het beste wat betreft het genereren van inkomsten tijdens de sluiting, met een derde die tussen 26 en 50 procent van de pre-COVID-opbrengst tijdens de sluiting genereert - meer dan het dubbele van het percentage van een ander industriesegment. De fitness-studio's hadden, samen met non-profit clubs, het hoogste percentage van clubs dat voorspelt dat de opbrengsten van 2020 op dezelfde hoogte zullen zijn als in 2019. Profit clubs voorspelden dat de inkomsten voor 2020 zouden dalen tot 76 à 99 procent van de cijfers van 2019.

  1. "Digitaal Darwinisme" neemt toe

  Een van de prominente thema's in het verslag is het belang van een flexibele mentaliteit om de kansen die na COVID liggen volledig te benutten, met name als het gaat om technologie.

  In eerdere ClubIntel-rapporten is de impact van 'Digitaal Darwinisme' op clubs onderzocht - de term die is bedacht om de huidige tijdgeest te beschrijven, waarin technologie en de maatschappij zich sneller ontwikkelen dan bedrijven zich op natuurlijke wijze kunnen aanpassen - om te waarschuwen dat clubs die het tempo niet bijhouden, met uitsterven worden bedreigd.

  Met Apple, Google en Amazon die allemaal de fitnessruimte binnenkomen,

  suggereren de casestudies in het rapport dat clubs die de kloof tussen de digitale en de fysieke wereld kunnen overbruggen om de leden een geïntegreerde fitnesservaring te bieden, in de toekomst het meest succesvol zullen zijn. Wat de pandemie tot nu toe heeft aangetoond, is hoe snel clubs zich kunnen aanpassen wanneer dat nodig is.

  Daarom is het aanbieden van digitale workout content (in het rapport 'Video On Demand' genoemd) al snel standaard geworden voor clubs. 72 procent van de clubs biedt nu on-demand en livestream groepstrainingen voor leden aan (tegenover slechts 25 procent in 2019), hetzij via leden-apps, hetzij door samen te werken met een partner. ClubIntel rapporteerde

  onlangs dat LES MILLS™ On Demand (LMOD) de meest populaire derde partij optie was tijdens de lockdown, met 31 procent van de clubs die het platform kiezen om hun leden actief en betrokken te houden, samen met Les Mills livestream opties.

  De auteurs van het rapport merken op dat het aanbieden van digitale workouts om leden aan te trekken en te behouden al snel een "noodzaak voor fitnessclubs" is geworden, met als belangrijkste vraag hoe ze dit nu in hun bestaande lidmaatschapsmodellen opnemen.

  "Het nieuwe dilemma met betrekking tot Video On Demand is 'Moeten we hier extra geld voor vragen of als een toegevoegde waarde aanbieden?', zo merkt het rapport op. "Hoe de clubs antwoorden kan afhangen van twee factoren. Ten eerste, waar ze financieel staan, en ten tweede, hoe ze hun merk positioneren in de toekomst."

  1. Digitale betrokkenheid blijft voor velen een onbenutte kans

  Hoewel de meerderheid van de clubs zich begint bezig te houden met digitale oplossingen voor groepsfitness, vindt het rapport dat andere gebieden van de club nog steeds achterblijven.

  Slechts 52 procent van de clubs integreert digitale oplossingen ter ondersteuning van fitnessinstructie, coaching en personal training. Ondertussen maakt slechts 29 tot 45 procent van de clubs wereldwijd gebruik van digitale engagementprogramma's zoals hangouts, evenementen of competities om de leden een extra community-gevoel te geven. Australische/Nieuw-Zeelandse (42 procent) en de Amerikaanse clubs (45 procent) bieden dit soort diensten het meest aan hun leden aan, hetzij tegen betaling, hetzij als een gratis leden add-on.

  In termen van segment merkt het rapport op dat de fitness-studio's het enige business segment lijken te zijn dat serieus gebruik maakt van digitale ervaringen buiten de groepsworkouts en de fitnessinstructie om leden betrokken te houden. 45 procent van de fitness-studio's biedt dit soort ervaringen aan, vergeleken met 30 procent of minder van de for-profit faciliteiten, non-profits en high end clubs.

  1. Een wereldwijde pandemie met grote lokale verschillen

  Ondanks het feit dat het een echte wereldwijde pandemie is, lijkt het erop dat de impact van COVID op het clublidmaatschap, de inkomsten en de herplaatsing van het personeel per regio enorm verschilt. Azië - Japan in het bijzonder - en Australië lijken het best in staat om de rest van 2020 te overleven. Hoewel ze niet zo goed presteren als deze landen, doen de Amerikaanse en Europese club het ook goed, terwijl het rapport suggereert dat de clubs in Canada misschien wel het moeilijkst in staat zijn om in 2020 weer volledig fit te worden.

  Uit de gegevens blijkt dat Japan het hoogste percentage van de clubs (65 procent) al terug is op het niveau van vóór de COVID-leden, gevolgd door Australië/Nieuw-Zeeland (62 procent), terwijl 76 procent van de clubs in heel Azië meer dan driekwart van hun leden heeft zien terugkeren.

  In termen van inkomsten voorspelt 88 procent van de clubs in Japan dat hun inkomsten in 2020 gelijk zullen zijn aan of meer zullen bedragen dan in 2019, gevolgd door 62 procent van de clubs in Azië, en 54 procent in Australië/Nieuw-Zeeland. In Europa verwacht de helft van de clubs dat hun inkomsten dit jaar ten minste 76 procent van 2019 zullen bedragen, tegenover 44 procent van de clubs in de VS en slechts een derde van de Canadese clubs.

  Ondanks het feit dat Japan en Canada heel erg verschillen wat betreft de vooruitzichten voor 2020, hebben beide landen één overeenkomst: ze liggen allebei aanzienlijk achter op de rest van de wereld als het gaat om het aanbieden van digitale oplossingen voor fitness workouts.

  1. De veiligheidsmaatregelen variëren enorm

  Het rapport weerspiegelt de tegenstrijdige benaderingen van de aanpak van COVID-19 die door regeringen over de hele wereld zijn gehanteerd, en stelt vast dat er aanzienlijke verschillen zijn in termen van hygiëne- en veiligheidsmaatregelen die door de clubs worden ingezet om de verspreiding van COVID te beperken.

  Zo had minder dan 70 procent van de clubs veiligheidsmaatregelen ingevoerd, zoals temperatuurcontroles bij de toegang tot de club, het verplicht dragen van mondmaskers onder de leden en upgrades van hun HVAC-systemen (verwarming, ventilatie en airconditioning).

  Het rapport meldt dat clubs die wel veel veiligheidsmaatregelen hebben genomen een concurrentievoordeel hebben en beter in staat zijn om het vertrouwen van de consument te winnen.

  Ondanks vele negatieve artikelen in verband met fitnessclubs aan het begin van de pandemie (veel gebaseerd op de misvatting dat COVID kan worden overgedragen door middel van zweet)

  hebben we in de afgelopen weken steeds meer positieve verhalen gezien met betrekking tot fitnessclubs en die hoop bieden dat de perceptie van het publiek verbetert.

  De Les Mills Takapuna club in Nieuw-Zeeland kreeg veel complimenten

  voor de veiligheidsmaatregelen die ze hadden genomen toen een besmet lid dat 3 groepslessen deed in 18 uur en in nauw contact was geweest met 86 andere clubleden. Geen enkel ander clublid raakte besmet. Ondertussen zijn in verschillende delen van Europa fitnessclubs vrijgesteld van een lockdown als erkenning voor de extreem lage transmissiecijfers in deze clubs en de aanzienlijke fysieke en mentale voordelen die ze aan de consument bieden.